Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Българската диалектология във фокуса на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“

  На 21 юни 2023 г. в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ в хибридна форма се проведоха две събития по Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ – семинар на тема „Български диалекти извън пределите на страната“ и уъркшоп на тема „Дигитални ресурси по диалектология“. Дадоха си среща 78 участници от 7 страни (България, Украйна, САЩ, Канада, Турция, Молдова, Румъния), като 42 от тях бяха студенти и докторанти, а 36 – преподаватели и изследователи. Специален гост на академичната общност беше и директорката на Института по български език към БАН проф. д-р Лучия Антонова, която беше удостоена с юбилеен плакет на Шуменския университет.

  В Програмата на форумите бяха включени знакови фигури за съвременната българска диалектология – проф. Ронел Александър (Калифорнийски университет, Бъркли, САЩ), проф. Олга Младенова (Университета в Калгари, Канада.), проф. Лучия Антонова (Българска академия на науките), проф. Владимир Жобов (Софийски университет „Климент Охридски“), доц. Свитлана Георгиева (Одески държавен университет „И. И. Мечников“, Украйна). Така импровизирано си дадоха среща българисти от страната и от чужбина, което придаде на този ден една специална работна атмосфера, наситена с обмен на идеи, професионално приятелство, съпричастност и грижа към българския език и култура.

  В рамките на официалното откриване председателят на Общото събрание на Шуменския университет доц. Юрий Проданов поднесе поздравление от името на ректорското ръководство. Приветствия към участниците отправиха и проф. Пенка Кожухарова и проф. Димитър Попов в качеството им на ръководители съответно на Центъра за докторанти и на Лабораторията по приложна лингвистика, които бяха и домакини на двата форума. Бяха представени двете водещи лекторки в семинара “Български диалекти извън пределите на страната“ проф. Лучия Антонова (БАН) и на доц. Свитлана Георгиева (Одески национален университет „И. И. Мечников“), на които проф. Д. Попов връчи почетната значка на Лабораторията по приложна лингвистика „Аксела Лазарова“ за всестранната им научна дейност и за посветеността им на българистиката.

  При откриването на семинара локалният координатор на ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ проф. Велка Попова подчерта, че той се провежда като първо издание от цяла серия събития, посветени на приложната българистика. Тя очерта основната линия на разгръщане на тази поредица, като маркира акцентите на следващите срещи, в които ще се потърси пресечната точка между диалектологията и историята на българския език.

  Семинарът започна с лекциите на проф. Лучия Антонова, посветени на българските диалекти в Гърция и Албания, след което доц. Свитлана Георгиева представи българския диалектен континуум в Украйна. В последвалата оживена дискусия се поставиха интересни въпроси, свързани със съдбата на диалектите в съвременния свят и с тяхното изучаване, с езиковата политика, както и с най-новите постижения в диалектологията.

  На уъркшопа във фокус се оказаха ценни дигитални ресурси по диалектология. В началото проф. Ронел Александър и проф. Владимир Жобов запознаха участниците с бьлгаро-американски съвместен електронен ресурс. Проф. Лучия Антонова на свой ред представи дигитални карти на българската диалектна лексика в съпоставка с диалектната лексика на езиците в Европа – разработка на Института за български език при БАН, а проф. Олга Младенова насочи вниманието към уникален отвъддунавски електронен корпус (http://www.corpusbdr.info).

  И семинарът, и уъркшопът по диалектология преминаха в приятна и наситена работна атмосфера. Свидетелство за ползотворността на двете събития са множеството адмиративни отзиви, които непрекъснато пристигат по електронната поща на ННПБългаристика или се публикуват в социалните мрежи и в медиите. Значим е положителният отзвук и сред най-младите участници, а именно студентите, докторантите, младите изследователи от различни академични звена в България и в чужбина. За тях този ден беше възможност и привилегия да се докоснат до идеите и постиженията на солидни учени, посветили живота си на българистиката.

  Публикувано на 21/06/2023