Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Благотворителна инициатива за Център „Чайка” във Варна

    Благотворителна инициатива обявиха предпразнично преподавателите и студентите от катедра „Визуални изкуства” в Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.

    На 29 ноември в кабинет 106 на Корпус 2 ще бъдат изработвани картички за Рождество Христово и Нова година. Ателието ще отвори в 12 часа. Готовите картички ще бъдат продавани, а средствата ще бъдат предназначени за Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Чайка” във Варна. Центърът е социална услуга в общността, делегирана от държавата дейност за млади хора с интелектуални затруднения.

    Публикувано на 27/11/2017