Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Божидар Тодоров е носителят на Наградата „Проф. дин Рашо Рашев“ за 2019 г.

  Божидар Тодоров е носителят на Наградата „Проф. дин Рашо Рашев“ за 2019 г. Тя е учредена от семейството на бележития български учен и се връчва за шеста поредна година в негова памет на изявен студент от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Божидар Тодоров е дипломиран в образователно-квалификационна степен бакалавър, специалност Педагогика на обучението по история и география, в момента се обучава в магистърска програма Краезнание и работи като учител в Частното средно училище „Юрий Гагарин“ в СОК „Камчия“.

  Церемонията се състоя пред археологическия музей „Професор Рашо Рашев“ в НИАР „Плиска“ на рождената дата на учения 12 ноември. Присъстваха заместник-областният управител на област Шумен г-жа Ширин Вели, представители на общините Шумен, Велики Преслав и Нови пазар, заместник-кметът на община Каспичан Милен Минчев, кметът на град Плиска Тонка Начева, директорът на Археологическия музей във Велики Преслав д-р Александър Горчев, студенти, преподаватели и приятели на семейство Рашеви.

  Организатор на събитието е Факултетът по хуманитарни науки към Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“, а неговият декан проф. д-р Веселин Панайотов приветства всички с думите: „Хармоничният човек, който създава нещо, остава в паметта на поколенията. Проф. Рашев направи много, затова сме тук. Радостен съм, че сме с много студенти, които може би също ще направят нещо за нашето самочувствие. Защото който помни миналото, има бъдеще“.

  Доц. д-р Константин Константинов, преподавател в катедра „История и археология“, ученик и последовател на проф. Рашев, припомни факти от неговия житейски и научен път и значимостта на делото му за българската археология: “Провел е редица разкопки на знакови обекти в България и извън пределите на страната ни. Автор е на множество публикации, монографии, студии. Помним го и със силната му административно-преподавателска дейност. В Шуменския университет проф. Рашев положи основите на катедра „История и археология“, на специалността археология и даде път на много млади хора, с които работеше и на терен, и в кабинета, обучи десетки дипломанти и докторанти“.

  Цветя и венци на признателност от академичната общност бяха поднесени от лауреатите на Наградата „Проф. дин Рашо Рашев“ през 2017 и 2018 г. Георги Тодоров и Силвия Манолова и от името на кмета на община Шумен Любомир Христов.

  Носителят на тазгодишната награда Божидар Тодоров получи грамота от дъщерята на проф. Рашев Ана Рашева и сподели: „Проф. Рашев е бележит учен в областта на прабългарската и средновековна история и археология. Без съмнение, той оставя траен отпечатък в научната област, който е плод на неговия неуморен труд, постоянство и амбиция за откриване, изследване и съхраняване на българщината. Делото на проф. Рашев става пътеводител за бъдещите поколения, водейки ги по пътя на знанието, просперитета и любовта към нацията. Благодарен съм на всички мои преподаватели, оказали ми неимоверна подкрепа през всичките тези години, както и на доц. д-р Тодор Тодоров, който съществено разшири мирогледа ми в областта на Средновековието“.

  Публикувано на 12/11/2019