Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев на 85 години

  Чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев на 85 години

  Ректор (1983-1986 г.) и почетен доктор хонорис кауза на Шуменския университет

   

  Чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев е роден на 11.11.1931 г. в Ивайловград в семейството на бежанци от Беломорска Тракия. Тракийските корени го връщат тук като учител по български език след като завършва Българска филология в СУ „Св. Климент Охридски” (1955 г.), а тракийските говори стават негов траен научен обект. Към университетска кариера го насочват неговите преподаватели, сред които са проф. Кирил Мирчев, проф. Стойко Стойков и проф. Любомир Андрейчин – емблематични фигури в българското езикознание.

  През 1960 г. става асистент в Катедрата по български език на Софийския университет. Специализира в Прага (1967/8 г.). Защитава докторат на тема Говорът на с. Съчанли, Гюмюрджинско. Негов научен ръководител е проф. д-р Стойко Стойков. Това изследване, както и трудовете му Говорът на тракийските преселници в с. Орешак и Български говори в Западна (Беломорска) и Източна (Одринска) Тракия го утвърждават като най-добрия познавач на тракийските говори. През 1989 г. Т. Бояджиев е избран за член-кореспондент на БАН.

  Професионалната му биография включва дългогодишна преподавателска работа по съвременен български книжовен език, българска диалектология и езикова култура в университетите в София, Шумен, Велико Търново, Пловдив, в Москва и Хамбург. Той е утвърден автор на университетски учебници, сборници и помагала, на учебници по български език за българското училище. Дългогодишен главен редактор на сп. „Български език и литература”. Притежава усета да открива млади таланти и да работи с тях търпеливо. Тази негова способност познаваме добре чрез отношението му към всички колеги (негови бивши ученици) от Катедрата по български език в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. 

  Създава школа в областта на фонетиката и диалектологията. Много учени от следващите поколения го сочат за свой учител. Неговите ученици и колеги имат респект пред пословичната му трудоспособност, пред познанията и уменията му, доказани многократно и убедително в усета към отношенията и зависимостите в езика. И най-сложните явления проф. Тодор Бояджиев умее да представи и обясни пределно ясно, точно и разбираемо. С тези свои възможности и с човешкото си присъствие той е любимец на много поколения студенти. С право всички ние можем да го дарим със званието майстор на университетската лекция и да му благодарим от сърце за добротата и всеотдайността!

  Високият му научен и академичен авторитет му позволяват да изпълнява редица ръководни функции в сферата на българската наука и образованието. Той е дългогодишен ръководител на катедра, зам.-декан и декан, ръководител на архива по диалектология в СУ; ръководител на Лабораторията по експериментална фонетика към СУ и Института по български език на БАН; директор на Института за български език. Чл.-кор. проф. д-р Т. Бояджиев има голям принос за изграждането, укрепването и превръщането на ВПИ – Шумен в модерен университет с перспективни специалности и съвременна материална база. В Шуменския университет той работи от 1977 г. Ръководител е на Катедрата по български език и е зам.-ректор (1979-1983 г.), а от 1983 г. до 1986 г. е ректор на висшето училище. През 2001 г. е удостоен с най-високата академична титла – почетен доктор на Шуменския университет.

  Заради научните му приноси професор Бояджиев е избран за член на Международната комисия по фонетика и фонология на славянските езици (1981 г.) и за председател на българската секция към Международния комитет на славистите. Носител на държавни ордени и отличия.

  На 11.11.2016 г. нашият любим учител чл-кор. проф. д-р Тодор Апостолов Бояджиев, всеотдаен с добротата си към хората и към света около себе си, навършва   85 години. Честит рожден ден, скъпи Учителю! Бъдете жив и здрав, бъдете с нас още много години! Благодарим Ви от сърце за Вашата човечност, за оригиналността на научните Ви интереси и идеи, за мащабите на творческото Ви мислене, за широката Ви обща култура, за Вашата голяма доброта и човешка всеотдайност!

  ЗА МНОГО ГОДИНИ, СКЪПИ УЧИТЕЛЮ!
  Публикувано на 11/11/2016