Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Центърът за кариерно развитие организира информационна среща за първокурсниците

    Информационна среща за първокурсниците организираха днес Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ и Центърът за кариерно развитие. На срещата присъства доц. д-р Константин Константинов, зам.-ректор на Шуменския университет, ръководителят на Финансово-счетоводния отдел Марияна Паскова и заместник-главният счетоводител Анка Каменова, представител на Студентската канцелария и инспектор социално-битови въпроси на студентите. Те разясниха на студентите дейността на Студентска канцелария и по какви въпроси могат да се обръщат към специалистите в нея, сроковете за плащане на семестриални такси, възможностите за разсрочването им и глобите при забавяне.

    Представители на Агенцията по заетостта и Дирекцията „Бюро по труда” представиха темата „Инструменти за търсене на заетост – автобиография и мотивационно писмо”, а консултанти от „Райфайзенбанк“ информираха първокурсниците за възможностите за студентско кредитиране.

     

    Публикувано на 09/11/2016