Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Даниел Денев – стипендиант на фондация “Еврика”

    Студент в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” е сред стипендиантите на фондация „Еврика” за учебната 2017/2018 година.

    Даниел Росенов Денев, IV курс специалност „Компютърни технологии за автоматизация на производството” във Факултета по технически науки, печели една от 10-те стипендии „Хуауей ИКТ“ по дарение на „Хуауей Технолоджис България“ ЕООД в размер на 1 000 USD.

    Стипендиантите на фондация „Еврика” тази година са общо 55.

    Публикувано на 16/11/2017