Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Ден на отворените врати в катедра “Германистика”

    Ден на отворените врати ще се проведе в катедра “Германистика” на 31 май от 10 часа. Лекторът Изабел фон Цицевиц ще се срещне с ученици от Гимназията с преподаване на чужди езици “Н. Й. Вапцаров” в Шумен. Ще бъдат представени възможностите, които предлага специалност “Приложна германистика”.

    Мястото на провеждане е зала 305 в Корпус 2 на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

    Публикувано на 26/05/2017