Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Ден на статистиката в Шуменския университет

  Световният ден на статистиката – 20 октомври – и 135 годишнината на българската статистика бяха отбелязани в Шуменския университет със среща-дискусия на тема: “По-добри данни. По-добър живот.” Събитието беше организирано от Катедрата по икономика и моделиране на Факултета по математика и информатика и Териториалното статистическо бюро – Шумен.

  Водещи в дискусията бяха проф. Нешо Чипев, доц. Свилен Тонев, доц. Павлина Йорданова – преподаватели в Шуменския университет, Светла Кръстева – главен експерт-статистик и  Десислав Райчинов – началник сектор в МВР – Шумен. Изнесени бяха интересни данни за  приложението на статистиката при изучаването на климатичните промени, в медицината, финансите и др. Дискутираха се тревожните числа за войната по пътищата и нейните жертви, детската смъртност, основните причини за смъртността сред населението в област Шумен.

  Присъстващите се запознаха и с информация за европейската статистика, която предоставя средни стойности за целия ЕС, дава съпоставими данни за всяка държава-членка и извежда сходствата и различията в рамките на Съюза. Посочиха се сведения за мястото на България сред останалите по различни показатели – раждаемост, очаквана продължителност на живота, БВП и други.

  Решението за обявяване на Световен ден на статистиката, който да се отбелязва на всеки пет години, е взето с резолюция на Общото събрание на ООН, през 2010 г. България е една от 55-те държави, съавтори на резолюцията. То е признание за важното значение на статистиката в съвременния живот.

  Публикувано на 25/10/2015