Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Договор с БАН за Академически научен център

  Документът беше подписан от зам.-председателят на БАН академик Дамян Дамянов и ректорът на Шуменския университет проф. д.п.н. Маргарита Георгиева.

  На церемонията по подписването присъства и чл.-кор. Димитър Димитров – съветник на председателя на БАН, заместник-кметът на Шумен по култура, просвета и образование Живка Тонева, както и цялото ректорско ръководство на Университета.

  Шуменският център ще е част от изграждащата се по инициатива на БАН национална верига от научни звена, заедно с тези в Русе, Плевен, Велико Търново, Габрово, Благоевград, Стара Загора.

  Подписаният документ предвижда сътрудничество в регионален, национален и европейски мащаб. Стремежът е да се задълбочи връзката между фундаменталните и приложните научни изследвания. Възможност за това дава партньорството с институтите на БАН – участие в съвместни проекти, съвместни публикации, съвместни научни прояви, ориентирани към практиката и бизнеса.

  Академическият център се мисли като отворена структура, към която се очаква да се присъединят и други институции, фирми и организации, пряко свързани с научноизследователската дейност.

  Деканът на Факултета по природни науки проф. Добромир Енчев е координаторът за работата на новия център от страна на Шуменския университет.

  Публикувано на 25/06/2013