Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Две конференции и изложба в Педагогическия факултет

    Педагогическият факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ е организатор и домакин на два научни форума – научната конференция „Съвременният дискурс в науката“ и докторантска конференция. Те ще бъдат открити на 26 октомври 2018 г., в 13:30 часа в зала „Панчо Владигеров“ в Корпус 2.

    Общо 95 са подадените доклади за участие в двете конференции. Авторите са докторанти и преподаватели от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, от Софийския университет „Свети Климент Охридски“, Тракийския университет-Стара Загора, Нов български университет, Националната спортна академия, Аграрен университет-Пловдив, УНИБИТ, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Великотърновския университет „Свети Свети Кирил и Методий“ и Югозападния университет-Благоевград, както и от Тракийския университет в град Одрин, Турция. 

    Като част от програмата на конференцията „Съвременният дискурс в науката“ на 27 октомври 2018 г., в 10:00 часа, в галерия „Университетска“ ще бъде открита изложба с творби на преподаватели и студенти от Факултета за изящни изкуства в Тракийския университет в град Одрин, Турция. Изложбата се реализира по покана на декана на ПФ доц. д-р Чавдар Сотиров и на ръководителя на катедра „Визуални изкуства, теория и методика“ проф. Валери Чакалов.

    Публикувано на 25/10/2018