Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • „Елементи“ на Камен Теофилов – в Художествената галерия „Елена Карамихайлова“

    Самостоятелната изложба „Елементи“ на д-р Камен Теофилов бе открита на 22 октомври 2019 г. в Художествената галерия „Елена Карамихайлова“ в Шумен. Авторът е преподавател в катедра „Визуални изкуства. Теория и методика“ в Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

    Изложбата включва 100 фоторазказа – фотографии и текстови елементи. Тя се финансира от общинския фонд „Култура“ в Шумен след спечелен проект.

    Публикувано на 23/10/2019