Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Факултетът по природни науки обявява Ден на отворените врати

  Факултетът по природни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ обявява Ден на отворените врати. Той ще се състои на 15 декември от 10 до 14 часа в Корпус 1 на университета.В Деня на отворените врати преподаватели и студенти ще представят специалностите на факултета и възможностите за качествено и съвременно образование.

  В зала 121 ще бъде показана изложба на минераложки и скални образци и ще бъдат презентирани специалностите „География и регионална политика“ и „География и биология“. В лаборатория 122 ще бъде представена лабораторията по Ядрена физика и радиоекология. В лаборатория 204 могат да бъдат разгледани хербарии на диворастящи растителни видове.

  В зала 208 и в лаборатория 210 всеки, който се интересува, ще научи подробности за специалностите „Туризъм“ и „Растителна защита“, а в лаборатория 212 ще бъде прожектиран филма за работата на медицинските физици.

  В лаборатория 218 могат да бъдат разгледани колекции от насекоми, препарирани птици и препарати на безгръбначни животни и да бъде направено наблюдение на микроскопски препарати на едноклетъчни организми и червеи.

  В лаборатория 302 ще се представи лабораторията по Механика и молекулна физика, в лаборатория 304 – лабораторията по Оптика, в лаборатория 310 – лабораторията по Електроника, а в лаборатория 311 – лабораторията по Цитогенетика и молекулярна биология. В лаборатория 317 ще бъде представена компютърна виртуална програма по Физиология на животните и човека и ще бъде направена демонстрация на растителен терариум – растение в бутилка.

  Присъстващите ще могат да наблюдават атрактивни химични демонстрации в лаборатории 404 и 406, а в лаборатория 412 да гледат филма „Химията е навсякъде“ и да се запознаят със специалностите „Медицинска химия“.

  Какво е качеството на българското кисело мляко, ще научат всички, които отидат в лабораторията по микробиология. Пак там посетителите ще могат да изолират част от микроорганизми от почвата на Антарктида и да се докоснат до растителния свят на ледения континент. 

  В Деня на отворените врати ще бъде представен Астрономическия център на Шуменския университет и ще бъдат направени астрономически наблюдения.

  Във времето от 10 до 14 часа на 3-ия етаж на Ректората студенти от Факултета по природни науки ще представят свои постери.

  Публикувано на 09/12/2016