Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Форум „Българска граматика 2018“

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ и Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ са съорганизатори на петата сбирка на Форума „Българска граматика“. Темата на тазгодишното издание е: „Динамика на синтактичните идеи на границата на две столетия“.

  Срещата ще се състои на 18 октомври 2018 г. (четвъртък) от 10:00 до 12:30 ч. и от 14:00 до 17:00 ч. и на 19 октомври 2018 г. (петък) от 11:00 до 12:00 ч. в Големия салон на Института за български език при Българската академия на науките.

  Окончателната програма на Форума „Българска граматика“ на тема „Динамика на синтактичните идеи на границата на две столетия“ се намира на адрес:

  http://ibl.bas.bg/forum-vbalgarska-gramatikav-2018/ .

  В дискусията ще бъдат разгледани проблеми, свързани с описанието на синтактични структури в българския език и изследванията на съвременните синтактични теории. Дискусията ще бъде съсредоточена около следните основни въпроси:

  • Какви са задачите, предизвикателствата и очакваните резултати от модерния синтаксис?
  • Къде е границата между традиционния и модерния синтаксис и при какви случаи следва единият да се предпочете вместо другия?

  Фокусът ще бъде предимно върху синтактична проблематика, но наред с това ще се засягат морфологични и семантични въпроси, свързани със синтаксиса. Целта е не (само) да се дадат окончателни отговори, а да се обменят мнения, да се изкажат предположения и да се създаде среда за непосредствен разговор за мястото на синтаксиса в езиковедските изследвания.

  Участието във Форума е безплатно. Регистрацията е на адрес

  http://ibl.bas.bg/forum2018/.

  Публикувано на 11/10/2018