Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Голямо дарение от книги в катедра „Руски език“

  Голямо дарение от книги ще получи Катедрата по руски език към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. То идва от руската културна организация „Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына“ и е по повод 45-годишнината от създаването на катедрата

  Центърът по русистика ще обогати библиотечния си фонд с още триста нови заглавия от областта на езикознанието, литературата, фолклора, историята, географията, религията, изобразителното изкуство, музиката. Особено ценни са речниците и енциклопедиите, както и художествената литература на руски език, които ще са в помощ на образователния процес.

  Руското държавно учреждение „Дом русского зарубежья“ е уникален по рода си културен институт, който има разнообразни цели, свързани със съхраняване и опазване на музейни експонати, развитие на богата библиотечна, научно-изследователска, информационно-издателска и културно-просветителска дейност извън пределите на Руската Федерация.

  Дарението ще бъде връчено в Центъра по русистика на 12 май от 10,30 часа от к.и.н. Наталия Александровна Йохина, водещ научен сътрудник в „Дом русского зарубежья“. Официален гост на церемонията ще е Консулът на Руската Федерация в България Сергей Николаевич Лукянчук. Консулството на РФ във Варна осигурява транспортирането на дарението. Поканени са и представители на Община Шумен, Регионалното управление по образование–Шумен, Регионалната библиотека “Стилиян Чилингиров“, народното читалище „Добри Войников“, Средно училище „Сава Доброплодни“, неправителствени организации, студенти, учители по руски език от града и страната.

  Също на 12 май Катедрата по руски език и Центърът по русистика организират кръгла маса на тема: „Лингвоспецифические и национально-культурные особенности языковой личности“. В програмата са предвидени майсторски клас на доц. к.ф.н. Светлана Персиянова, декан на Факултета за обучение по руски език като чужд към Държавния институт по руски език „А.С.Пушкин“ – Москва, както и обучителни семинари на водещи преподаватели-русисти от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

  Публикувано на 04/05/2017