Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • ХХIII Епископ-Константинови дни – 2016

  ПРОГРАМА

  3 май (вторник)
  13.00 ч.

  „Моята предприемаческа идея“ – състезание за Купата на Декана на факултета по математика и информатика

  Организатор: Факултетът по математика и информатика

  Място: Шуменски университет, Корпус 3


  5 май (четвъртък)
  15.00 ч.

  Спортен празник

  Организатор: Колеж Добрич

  Място: Колеж Добрич, спортната площадка


  9 май (понеделник)
  11,30 ч.

  Публична лекция на тема „Текстовете за деца в ранното чуждоезиково обучение”

  Лектор: доц. д-р Живка Илиева

  Организатор: Колеж Добрич

  Място: Колеж Добрич, зала 106


  11 май (сряда)
  9.00 ч.

  Олимпиада по езикова култура

  Организатор: Факултетът по хуманитарни науки

  Място: Шуменски университет, зала 219 „Проф. Петър Пашов”


  12 май (четвъртък)
  11.00 ч.

  Премиера на документалния филм „Известният непознат” по сценарий на д.и.н. Петър Стоянович и среща с творческия екип. Герой на лентата е Иван Стоянович (Аджелето) – революционер, обществен и държавен деец, един от героите на Съединението, дългогодишен директор на пощите, телеграфите и телефоните. 

  Организатор: Факултетът по хуманитарни науки

  Място: Шуменски университет, Ректорат, зала 219

  13.30 ч.

  Среща-разговор с писателя Георги Господинов. Представяне на новата му книга с поезия „Там, където не сме”

  Организатор: Факултетът по хуманитарни науки

  Място: Шуменски университет, Ректорат, зала 309

   


  14 май (събота)
  9.00 ч. – 13.00 ч.

  Ден на отворените врати на Факултета по технически науки

  Организатор: Факултетът по технически науки

  Място: Шуменски университет, Корпус 3


  16 май (понеделник)
  10.00 ч.

  Кръгла маса „Иновативни и интегративни технологии и подходи в обучението на студентите педагози” с участието на преподаватели, докторанти, студенти, детски и начални учители

  Организатор: Колеж Добрич

  Място: Колеж Добрич, заседателна зала

  10.00 ч.

  Кръгла маса „Информатика и математика” с участието на преподаватели, докторанти и студенти

  Организатор: Колеж Добрич

  Място: Колеж Добрич, зала 309

  10.00 ч.

  Кръгла маса „Растениевъдство и растителна защита” с участието на преподаватели, докторанти и студенти

  Организатор: Колеж Добрич

  Място: Колеж Добрич, зала 106


  17 май (вторник)
  10.30 ч.

  45 години Шуменски университет – празник на първите катедри

  Официално честване на Университета в седмицата на Патрона.

  Връчване на Наградата на Ректора. Церемония по удостояването на доц. Анна Николова със званието “Почетен професор на Шуменския университет”. Спортен празник

  ПЪРВИТЕ КАТЕДРИ

  • Катедра „Българска филология”
  • Катедра „Математика” 
  • Катедра „Химия”
  • Катедра „Физика”
  • Катедра „Физическо възпитание и спорт”
  • Място: Шуменски университет, Ректорат

  19 май (четвъртък)
  9.30 ч.

  Юбилейни дни „Науката посреща своите бъдещи откриватели”

  Първи ден

  Програма за 19 май:

  • 9.30 ч. – Официално откриване на дните

  Церемония за връчване на почетното звание Доктор хонорис кауза на Шуменския университет на акад. Дамян Дамянов

  Подписване на меморандум между БАН и Община Шумен

  Публична лекция Език и мислене. Равнища на общуване между хората и компютрите” – проф. д-р Светла Коева, Директор на Института за български език на БАН

  Ученическият институт на БАН, експозе на акад. Петър Кендеров, председател на Съюза на математиците в България, съветник на председателя на БАН по въпросите на образованието

  Място: Шуменски университет, Ректорат, зала 202

  • 13.00 ч. – Ученическа научна сесия с презентации на разработки в областта на природните, техническите и хуманитарните науки
  • 16.15 ч. – Постерна сесия
  • 16.30 ч. – Състезание за ученици
  • 17.00 ч. – Разглеждане на учебни и научни лаборатории на Факултета по природни науки
  • 18.00 ч. – Награждаване на участниците в Ученическата научна сесия

  Място: Шуменски университет, Ректорат, зала 217

  • 20.00 ч. – Астропарти под открито небе

  Откриване на изложба, посветена на науката – произведения на млади таланти (картини, фотоси, макети)

  Космическа музика от Шуменското плато

  Първи нощни наблюдения с телескопите на Шуменската астрономическа обсерватория

  Място: Астрономическа обсерватория на Шуменското плато

  Организатори: Факултета по природни науки, Регионалния академически център – Шумен

  10.00 ч.

  ХХIІI Епископ-Константинови четения на тема “Фрагментирани светове”

  Първи ден

  Организатор: Факултетът по хуманитарни науки

  Място: Шуменски университет, Ректорат

  10.00 ч. – 18.00 ч.

  Научен семинар с международно участие ШУСТЕГ’16

  Тема на семинара: „Приложни аспекти на стеганографията в мобилните комуникационни устройства“

  Организатор: Факултетът по математика и информатика

  Място: Шуменски университет, Ректорат, зала 309        

  14.00 ч.

  Публична лекция на тема: „Модерни тенденции в скритото предаване на информация в мрежите“

  Лектор: проф. д.т.н. Кшиштов Шуипиорски – Варшавски технически университет

  Организатор: Факултетът по математика и информатика

  Място: Шуменски университет, Корпус 3, зала С-5


  20 май (петък)
  9.00 ч. 

  Юбилейни дни „Науката посреща своите бъдещи откриватели”

  Втори ден

  Програма за 20 май:

  • 09.00 ч. – Четвърта национална студентска научна сесия „От атома до Космоса” за научни разработки на студенти и докторанти в областта на природните и техническите науки
  • 14.00 ч. – Награждаване на участниците в националната студентска научна сесия, художествената изложба и постерната сесия
  • 14.30 ч. – Закриване на дните
  • 14.40 ч. – Екскурзия до историческия комплекс във Велики Преслав

  Организатори: Факултета по природни науки

  Място: Шуменски университет, Ректорат, зала 217

  10.00 ч. 

  ХХIІI Епископ-Константинови четения на тема “Фрагментирани светове”

  Втори ден

  Организатор: Факултетът по хуманитарни науки

  Място: Шуменски университет, Ректорат

  14.00 ч.

  Национален студентски литературен конкурс „Боян Пенев” – Шумен, 2016

  Тридесет и девето издание, първи ден

  Програма за 20 май:

  • 14.00 ч. – Откриване
  • 14.15 ч. Четения на участниците
  • 17.30 ч. – ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТИХОСБИРКАТА „Вкъщи всички вечерят отделно”, автор – Анна Лазарова, носител на Голямата награда от Конкурса за 2015 г. Стихосбирката е издадена от Университетското издателство „Епископ Константин Преславски”.
  • 20.00 ч. (Кафе-клуб Ретро” в градската градина)  – Представяне на книгата „сбогуване с нарцисизма”, автор пЕтър чухов.

  Организатор: Студентският съвет

  Място: Шуменски университет, Ректорат


  21 май (събота)
  9.00 ч.

  Национален студентски литературен конкурс „Боян Пенев” – Шумен, 2016

  Тридесет и девето издание, втори ден

  Програма за 21 май:

  • 9.00 ч. Поетически пленер ПИСАНЕ ОТ НАТУРА, модератор на проекта: Петър Чухов
  • 14.00 ч. Обобщаване на резултатите от пленера
  • 16.00 ч. – поетически двубой: Тони Теллалов – АнтониЙ ДИМОВ
  • 17.30 ч. – Представяне на СБОРНИКА „шумен II”. Прозаически текстове на 12 автори от различни генерации, родени в Шумен, учили в града или участвали в някои от културните и литературните събития в него. Презентация – Иван Карадочев.

  Място: Шуменски университет, Ректорат

  11.00 ч. – 15.00 ч.

  Ден на отворените врати на Факултета по математика и информатика

  Организатор: Факултетът по математика и информатика

  Място: Шуменски университет, Корпус 3


  22 май (неделя)
  10.00 ч.

  Национален студентски литературен конкурс „Боян Пенев” – Шумен, 2016

  Тридесет и девето издание, трети ден

  Програма за 22 май:

  • 10.00 ч.  ДИСКУСИЯ на тема литература и философия – какво се случва днес, модератор КАМЕЛИЯ СПАСОВА
  • 11.30 ч. – Награждаване

  Организатор: Студентският съвет

  Място: Шуменски университет, Ректорат

  Публикувано на 03/05/2016