Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Инфофорум на студенти-русисти

  Катедрата по руски език и Центърът по русистика за пореден път организираха превърналия се в традиция студентски инфофорум, който предизвика интереса на студентите от всички специалности с руски език в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и най-вече на първокурсниците. Инфофорумът се проведе в Центъра по русистика, а модератор бе проф. д-р Елена Стоянова, ръководител на катедрата по руски език. На мероприятието студенти русисти представиха участията си в различни фестивали, семинари и школи.

  Първо бе представено участието на студентките Марина Стоянова от 4 РФБК, Теодора Маргаритова от 3 АЕРЕ и Миглена Ангелова от 4 АФз в XI Международна квалификационна школа „Современни педагогически технологии в обучанието по руски език като чужд“. Школата по традиция се провежда в края на август с подкрепата на фонд „Русский мир“ във ВСУ „Черноризец Храбър“, като наши студенти участват за трети път. За 11-то издание на форума във Варненския свободен университет пристигат млади русисти от 8 страни и 12 университета. В събитието се включат студенти от Белградския университет (Сърбия), Брестския държавен университет (Белорусия), Будапещенския университет „Лоранд Етвьош“ (Унгария), Миланския университет (Италия), Педагогическия университет на Полша, Руския държавен педагогически университет «Ал. Херцен» и Университет „Масарик“ в Чехия. България е представена от преподаватели и студенти на Варненски свободен университет, Софийския университет, Нов Български университет, Пловдивския и Шуменския университети. Това е школа е от европейски тип и е насочена към изграждане на посочените в докладите на Европейския съюз умения на младия специалист: комплексно решаване на проблеми, критично мислене, креативност и иновативност, управление на хора, умения за справяне с новите технологии, портфейл от езикови компетентности и координирани усилия. Основните дейности на тазгодишното издание на школата са били посветени на театъра. Студентките бяха впечатлени от участието им в кръглите маси под ръководството на проф. д-р Г. Шамонина, от разнообразните мастър-класове, а също така и от интересните лекции на професори он руски университете. В програмата е била заложена Вечер на дружбата и семинар-практикум. Участничките представиха и кратък филм, който е бил направен изцяло от тях.

  Студентите представиха и участието си в Международния студентски фестивал „Друзья, прекрасен наш союз“, който тази година се проведе в гр. Китен в периода 9 – 14 септември. Сред 260-те чужди участници от над 40 университета бяха и нашите възпитаници Стефан Ненчев от 3 РФБК, Николай Николов от 4 РФБК, Слава Даскалова от 4 АЕРЕ, Искра Йосифова от 2 АЕРЕ и Иван Петров от 3 АЕРЕ под ръководството на преп. Наталия Недялкова. Студентите активно са се включвали в разнообразните мастър-класове по кино, танци, поезия и в спортните прояви. Николай Николов и Стефан Ненчев са завоювали и първо място в състезание по волейбол, включвайки се в отбора „Балканика“. Участниците споделиха, че вече пета поред година с голямо нетърпение очакват този фестивал не само заради възможността да учат езика докато общуват, а и заради приятните емоции и новите приятелства.

  В края на инфофорума студентките Вили Тодорова и Антония Колева от 2 РФСР разказаха за участието си в Курса по руски език в Института „А.С.Пушкин“ в Москва, с който Шуменският университет има сключен договор за партньорски взаимоотношения. Те призоваха и своите състуденти да не пропускат да се възползват от подобни възможности, тъй като в програмата на едноседмичния курс е заложено посещение на забележителности, музеи, галерии и други културни обекти в руската столица.

  Извън програмата на форума студенти споделиха опита си от програма „Еразъм+“ и разказаха на първокурсниците как преминава процедурата по кандидатстването и обучението в европейските университети.

  Публикувано на 05/10/2019