Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Изложба “Духовната следа на българина в Европа”

    Изложба “Духовната следа на българина в Европа” може да бъде разгледана от днес в Университетската библиотека. Тя е плод на съвместните усилия на Университетската библиотека и Научния център “Преславска книжовна школа”.

    Заглавията са подбрани от богатия фонд на библиотеката, който е над 300 хиляди тома. “Повечето книги са уникални и се намират трудно. Сигурен съм, че всеки, който разгледа изложбата, ще намери своята книга”, каза при откриването деканът на Факултета по хуманитарни науки и ръководител на НЦ “Преславска книжовна школа” проф. д-р Веселин Панайотов”.

    Публикувано на 18/05/2018