Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Изнесено обучение в горския разсадник край село Салманово

    По повод Седмицата на гората от 2 до 8 април студенти от  Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ посетиха горския разсадник край село Салманово, където проведоха изнесено лабораторно упражнение по дисциплината „Физиология на растенията“ с тематика „Растеж и развитие на растенията“.

    Студентите от III курс, специалност „Екология и опазване на околната среда“ с преподавател гл. ас. д-р Мария Касчиева бяха посрещнати от пом. лесничей Стефка Христова, която ги въведе в тайните на отглеждането на горски дръвчета. В разсадника  студентите имаха възможност на практика да проследят етапите, през които  преминават растенията, преди да достигнат до залесяване при естествени условия, запознаха се с начините за размножаване и особеностите при отглеждането на горски и декоративни видове.

    Изнесените обучения в горския разсадник ще продължават и със студенти от други специалности, благодарение на договор сключен между ректора на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“  и директора на СИДП инж. Веселин Нинов.

    Публикувано на 06/04/2018