Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс „Что я знаю о России?“

  Центърът по русистика в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и Регионалният инспекторат по образованието-Шумен обявяват конкурс за есе на тема „Что я знаю о России?“. Конкурсът има за цел да обедини всички ученици от средните училища и професионалните гимназии с интерес към руския език и руската култура и да обогати знанията им в тази област. Осмото издание ще премине под надслов „Как прекрасен этот мир”.

  Участието в конкурса предполага разработването на текстов материал по обявената тема. Представянето на презентация или друг илюстративен материал към основния текст носи на автора допълнителен бонус.

  Оценяването на материалите ще се осъществи от компетентно жури от университетски преподаватели и представител на РИО-Шумен по утвърдени критерии. Максималният брой точки, който може да получи участник, е 80.

  Всички участници, събрали 60 и повече точки, ще получат грамота за участие в три степени. Участниците от 12 клас ще получат и сертификат на Шуменския университет, който се признава за конкурсен изпит по руски език при кандидатстване в университета.

  Разработката трябва да съдържа и личните данни на ученика – трите имена, училище, клас и телефон за връзка. Материалите с размер от 3 до 10 стандартни страници (Times New Roman 14, интервал 1,5) следва да се изпратят на хартиен или електронен носител не по-късно от 10 април 2021 г. на адрес:

  п.к. 9700 град Шумен

  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

  ул. „Университетска“ № 115

  Катедра по руски език

  (за материалите на хартиен носител)

  и на е-mail: rusistika_shu@shu.bg

  (за материалите на електронен носител)

  Критерии за оценяване на ученическите разработки

  1.              Съответствие на изложението на темата на конкурса 0 – 5 точки
  2.              Пълнота на изложението 0 – 10 точки
  3.              Ниво на владеене на руския език 0 – 20 точки
  4.              Стилистична коректност 0 – 5 точки
  5.              Фактологична коректност 0 – 10 точки
  6.              Оригиналност на изложението 0 – 10 точки
  7.              Умение за защита на собствената позиция 0 – 10 точки
  8.              Използвани ИКТ и адекватно подбран илюстративен материал 0 – 10 точки

   

   

  Публикувано на 21/01/2021