Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс на Ромския образователен фонд за стипендии на студенти за учебната 2019-2020 г.

  Ромският образователен фонд обявява своя ежегоден конкурс за стипендии за студенти от ромски произход на база академични постижения за учебната 2019-2020 г. Откритият конкурс е обявен за студенти в 16 държави от Централна и Източна Европа.

  В България Ромският образователен фонд предоставя академична стипендия на над 170 ромски студенти годишно, които се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитирани български университети.

  Крайният срок за кандидатстване за студентите и кандидат-студентите от България е 15 май 2019 г.

  Подробности за кандидатстване са публикувани на: http://www.romaeducationfund.hu/romski-obrazovatelen-fond-stipendiantski-programi-0

  Публикувано на 12/04/2019