Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Кръгла маса „35 години организирана работа по БДП в детските градини“

  Педагогическият факултет на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” е съорганизатор и домакин на кръгла маса “35 години организирана работа по БДП в детските градини”. Тя се провежда днес, 28 ноември 2018 г., в Актовата зала на Корпус 2. Над 60 са участниците и слушателите, 15 са заявените доклади и научни съобщения. Опита си в областта споделят педагози от Шумен, Ямбол, Видин, Казанлък и Варна, от Чехия, Полша и Испания. Сред тях е Венета Бучкуджиева – през 1983 г. като директор на ЦДГ № 25 “Червената шапчица” тя поставя началото на обучението на правилата за движение по пътищата в детските градини в Шумен.

  Участниците в кръглата маса бяха поздравени от декана на Педагогическия факултет доц. д-р Чавдар Сотиров.

  Пленарен доклад на тема: „История на работата по БДП в България“ изнесе проф. д-р Снежана Въчева.

  Във фоайето на Корпус 2 е подредена тематична изложба с детски рисунки “Децата и безопасното движение”.

  Юбилейната седмица “35 години от организираната работа по безопасно движение с деца от предучилищна възраст” се организира от община Шумен.

  Публикувано на 28/11/2018