Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Кръгла маса на Катедрата по теология

    На 28 май в аудитория 309 на Шуменския университет се проведе кръгла маса на тема „Пролетни празници на духовността”. Мероприятието е първата инициатива на създадения през м. май към Катедрата по теология на Факултета по хуманитарни науки научно-практически семинар на студенти и преподаватели.

    Модератор на кръглата маса беше доц. д-р Стефан Стефанов. Със съобщения и презентации в нея се включиха първокурсниците Пламена Енчева, Мария Гичева и Стефан Боянов с научен консултант ас. Яна Драгомирова, Василиус Барбарис (III курс) с научен консултант гл.ас. д-р Илонка Стоянова, Сергей Саркизов (III курс) с научен консултант гл. ас. д-р Галя Йорданова, Росица Боянова (III курс) с научен консултант гл. ас. д-р Румяна Малчева и Николинка Янева (ІV курс) с научен консултант проф. д.теол. н. Румен Ваташки.

    Следващата проява в рамките на студентско-преподавателския семинар на Катедрата е публичната лекция на д-р  Благовест Върбаков на тема: „Еклесиологически и евхаристийни предпоставки за почитане на Пресвета Богородица”. Лекцията ще бъде придружена  с мултимедийна презентация и ще се състои на 5 юни (петък) от 9.00 ч. в зала 219 на Ректората.

    Публикувано на 04/06/2015