Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Кръгла маса на тема „140 години от Руско-турската война 1877-1878 г. – паметни страници в историята на Шумен “

    В навечерието на 140-годишнината от Освобождението на България катедрата по руски език към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ организира кръгла маса на тема „140 годиин от Руско-турската война 1877-1878 г. – паметни страници в историята на Шумен”. Тя ще се състои на 27 февруари 2018 г. от 14 часа в Актовата зала на Педагогическия факултет.

    Ще бъдат дискутирани следните теми: Политиката на Русия в Балканския регион; Войните в периода от 1810, 1828 – 1829  – участници, сражения, паметни места и реликви, свързани с гр. Шумен; Руско-турската война 1877-1878 – действията на руската войска около Шуменската крепост, решенията на Берлинския конгрес, участието на шуменци във войната, руските пълководци в Шуменския регион, превземането на Шуменската крепост и освобождението на града.

    Модератор ще е проф. д-р Валентина Аврамова, директор на Центъра по русистика в Шуменския университет. Гост-лектор ще бъде военният историк Мишо Йорданов. За участие са поканени представители на местната власт, на различни културни институти, музейни работници, преподаватели и докторанти от университета, ученици и граждани на Шумен.

    Публикувано на 21/02/2018