Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Лекция пред академичната общност на Московския държавен университет „М.В.Ломоносов“

    Българският лекторат в Московския държавен университет „М.В.Ломоносов“ кани на лекцията „Политическата система на България (1879-1912) и на другите балкански държави“. Лектор е преподавателят в Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ доц. д-р Стефан Минков.

    Лекцията ще бъде изнесена на 13 март 2021 г. от 10:30 часа в Google meet. За участие е нужна регистрация на електронния адрес на доц. д-р Наталия Няголова – български лектор в МГУ – nniagolova@abv.bg.

    Публикувано на 02/03/2021