Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Лектория на тема: “Теория и практика на библиографските дейности. Библиотечни ресурси в научното изследване”

    Центърът за обучение на докторанти към Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” организира лектория на тема: “Теория и практика на библиографските дейности. Библиотечни ресурси в научното изследване”. Тя ще бъде изнесена от директора на Националната библиотека “Свети Свети Кирил и Методий” доц. д-р Красимира Александрова на 22 юни 2018 г. от 10 до 12 часа и от 13 до 15 часа в аудитория 211 на Корпус 1.

    Публикувано на 15/06/2018