Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Меглена Кунева: Виждам важната роля на Шуменския университет в създаването на педагогически кадри

  Педагогиката е абсолютен приоритет на мандата ми. Няма ли учители – няма нация, няма и образование. Виждам важната роля на Шуменския университет в създаването на педагогически кадри, особено в контекста на близо половината учители в страната, които в следващите 10 години влизат в пенсионна възраст. Това каза в Шумен министърът на образованието и науката Меглена Кунева на среща с ректора проф. д.и.н. Георги Колев и ректорското ръководство на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

  Ректорът проф. Колев постави въпроси за субсидиите и определения план-прием. Обсъдено бе и обучението по педагогически специалности, които МОН постави в списъка с приоритетните специалности.

  Министър Кунева добави важността на защитените специалности, за които се осигурява финансиране, като част от гъвкавите политики на МОН в синхронизирането на системата на образованието с икономиката на страната.

  „Задачата ни е не просто да се съобразим с пазара на образованието, а и с пазара на труда. Обучените трябва да се реализират в икономиката на страната. Трудностите с обучението по математика, информатика, точни науки и инженерни специалности трябва да се преодолеят, младите хора да се насърчат да кандидатстват в тези специалности, защото пазарът на труда има и ще продължава да има в следващите години остра нужда от такива кадри, в това число и педагози по тези предмети”, посочи министър Кунева.

  Ако образованието стане приоритет на държавата от предучилищното образование, в училището, през висшето образование и до науката, то тогава страната ще отбележи икономически ръст, се обединиха на срещата присъстващите.

  В момента за образование у нас вече има 1,5 милиарда лева по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”. България изоставаше във финансирането и на науката, и на иновациите, а сега имаме рядък шанс да подпомогнем тези ключови политики, подчерта Кунева, като призова университета да участва в програмата със свои проекти.

  Публикувано на 11/07/2016