Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Меморандум за сътрудничество и интеграция на Балканите в областта на спортното образование и наука

    Меморандум за сътрудничество и интеграция на Балканите в областта на спортното образование и наука подписаха 10 университета от 7 балкански държави. Един от тях е Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” и деканът на Педагогическия факултет доц. д-р Чавдар Сотиров присъства на церемонията по подписването на 21 май.

    Споразумението подкрепят още две висши училища от България – Националната спортна академия и Югозападният университет, както и университети от Албания, Македония, Словения, Сърбия, Турция и Хърватия. Инициативата е на Националната спортна академия, а целта – създаване на балканска асоциация на спортните университети, поясни ректорът на НСА проф. Пенчо Гешев. Той допълни, че това ще бъде стъпка към разширяване на възможностите за мобилност на преподаватели и студенти.

    Публикувано на 22/05/2018