Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • In Memoriam

  гл. ас. Валентина Иванова

  На 13 юли след продължително боледуване ни напусна гл. ас. Валентина Иванова, преподавател от Катедрата по биология на Факултета по природни науки.

  Колегията високо цени нейният принос за основаването на Катедрата и създаването на Лабораторията по физиология на растенията.

  Академическата общност скърби за загубата и пази спомена за един прекрасен човек, добър преподавател и чудесен колега.

  Смирен поклон пред паметта й!

  гл. ас. д-р Пепа Ванкова

  На 14 юли академическата общност на Шуменския университет се раздели с колегата и приятеля гл. ас. д-р Пепа Ванкова.

  Тя започва работа като преподавател в Шуменския университет през 1987 г. – асистент по хистология и ембриология в Катедрата по биология към Факултета по природни науки и работи там до пенсионирането си през 2003 г.

  През годините води лекции и упражнения по Анатомия на човека, Анатомия и физиология на детето, Функционална анатомия, Физиология, Анатомия и физиология на човека, Анатомия и физиология на ВНД.

  От 2003 г. е избрана за хоноруван преподавател в Катедрата по теория и методика на физическото възпитание и спорт на Педагогическия факултет, където чете лекции по Анатомия и физиология на човека.

  В спомените ни гл. ас. Пепа Ванкова ще остане като учен с оригинално мислене и преподавател с добро сърце.
  Публикувано на 16/07/2012