Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Методически курс за повишаване на квалификацията на преподавателите по руски език

    На 13 ноември 2019 г. в Корпус 2 на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ се проведе методически курс за повишаване на квалификацията на преподавателите по руски език, който е част от проекта „Международни просветителски експедиции“ на Руската Федерация. В мероприятието се включиха преподаватели от Катедрата по руски език, много студенти и учители по руски език от няколко шуменски училища.

    Лектор на курса бе доц. к.ф.н. Камышева Светлана Юрьевна, преподавател от Държавния институт по руски език „А.С.Пушкин“, която представи две изключително интересни лекции. Първата лекция бе посветена на състоянието и функционирането на съвременната руска реч. Основните въпроси бяха свързани с появата на нови лексикални единици, с механизмите за попълване на понятийната система и изчезването на думи и реалии от езика. Във втората част доц. Камышова представи най-новите тенденции при преподаването на руския език като чужд и самата тя сподели личния си опит при обучението на чуждестранни студенти. Лекцията завърши с атрактивна езикова игра.

    Публикувано на 13/11/2019