Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Международен филологически колегиум Слово и общество

  На 12-13 ноември 2020 г. ще се състои петото издание на Международния филологически колегиум Слово и общество, организиран от Катедрата по история и теория на литературата към Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Заседанията, които ще протичат онлайн, са обособени в две основни направления: Литература – история – философия и Лингвистика и обществени науки.

  Колегиумът е замислен като форум за равнопоставено споделяне на научни изследвания, осъществявани от преподаватели, докторанти и студенти с акцент върху екипната им работа.

  В програмата на предстоящия Колегиум са заявени участия на учени от университети и научни институти от България, Русия, Словакия, Сърбия и Украйна.

  Покана

  Програма

  Участници

  Публикувано на 10/11/2020