Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Международен симпозиум „Кирило-Методиевите ученици в Плиска” започва на 28 октомври

    Международен симпозиум „Кирило-Методиевите ученици в Плиска” ще се проведе на 28 и 29 октомври в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Организатори са Научният център „Преславска книжовна школа” и Факултетът по хуманитарни науки. Откриването е утре в 10,30 часа в зала 219 на Корпус 1.

    Учени от България, Русия, Полша, Холандия и Дания ще участват с 30 доклада в симпозиума. В програмата му е включено и представяне на книгата на проф. Пиринка Пенкова „Свети Атанасий Александрийски. Трето слово против Арианите. Изследване и издание на текста”. То ще се състои на 28 октомври от 17 часа в зала 219.

    На 30 октомври участниците в научния форум ще посетят Археологическия комплекс „Плиска”, Историческия музей в град Провадия и крепостта „Овеч”.

    Публикувано на 27/10/2016