Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Международна научна конференция „Война и общество“

    Международната научна конференция „Война и общество“ бе открита днес в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Организатори на двудневния форум са Факултетът по хуманитарни науки, катедра „История и архелогия“, Научният център по византинистика и Научният център по военна история и археология. Приветствие от ректорското ръководство поднесе зам.-ректорът доц. д-р Константин Константинов.

    В конференцията участват със свои изследвания над 50 учени от България, Китай, Франция, Русия и Полша.

    Публикувано на 02/11/2017