Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Международна работна среща по проект за предотвратяване на насилието, расизма и нетолерантността в спорта

  Шуменският университет беше домакин на международна работна среща по проект „IRIS – Иновативни ресурси за учене и насърчаване на равноправното участие в масовия спорт за превенция на дискриминацията, расизма и насилието“, който се реализира по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. 

  Проектът цели да подпомогне предотвратяването на насилието, расизма и нетолерантността в спорта чрез иновативни образователни подходи, като се фокусира върху: работа с учителите и треньорите за идентифициране на проблемите; обучение на специалистите в иновативни дидактични подходи за превенция на явленията и предоставяне на образователни ресурси и инструменти за прилагане и интегриране на тези подходи в училищните и клубните спортни дейности. 

  Партньори на Шуменския университет по проекта са Регионалният център за професионално обучение и продължаваща квалификация (RCVTLLL), общината на гр. Патра в Гърция  и Елинският отворен университет (HOU) в същия град, испанският университет от Сантяго де Компостела (USC), университетът на Ювяскюля (JYU) – Финландия и унгарската спортната асоциация „Олталом“ (OSA).

  В рамките на работната среща бяха представени резултати от международно проучване, насочено към изясняване на различните национални контексти и специфичните характеристики в проявите на насилие, расизъм и дискриминация в масовия спорт в училищата и спортните клубове, както и познатият опит в Европа.

  Обект на дискусия бяха политики, мерки, добри практики и новаторски подходи, прилагани или тествани на регионално, национално и международно ниво, които ще помогнат на заинтересованите страни да се справят ефективно с визираните проблеми. Обсъдени бяха потребности и подходи за партньорство и квалификация на специалистите в системата на масовия спорт.

  Предстои партньорите по проекта да разработят в рамките на работния пакет игра и комикс, които ще са налични за ползване (с безплатен достъп) в интернет страницата на проекта  http://iris-sport.eu/ .

  Публикувано на 12/10/2015