Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Митрополит Йоан благослови международния симпозиум „Константин Преславски и неговата епоха”

  „С истинска духовна радост и с надежда, че настоящият авторитетен научен форум ще допринесе за още по-широко осветляване на личността и делото на този колос на християнското ни минало, когото Православната ни Църква е в процес да канонизира в лика на светците, благославям началото на Вашата работа и на този научен симпозиум, като всесърдечно Ви желаем крепко здраве и духовна бодрост, и още много творчески и духовни вдъхновения на богоблагословеното проприще, на което сте посветили живота и усилията си”. С тези думи Варненският и Великопреславски митрополит Йоан откри днес международния симпозиум „Константин Преславски и неговата епоха” . Негови организатори са Факултетът по хуманитарни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Научният център „Преславска книжовна школа”, общинните Велики Преслав и Шумен и Археологическият музей във Велики Преслав.

  Форумът е посветен на 40 години от създаването на Научен център „Преславска книжовна школа” и приветствия по този повод поднесоха кметът на община Велики Преслав д-р Александър Горчев и ректорът на Университета проф. д.и.н. Георги Колев. Учени, съпричастни със създаването и утвърждаването на авторитета на Центъра, бяха отличени от академическата общност. По предложение на ръководителя на НЦ „Преславска книжовна школа” проф. д-р Веселин Панайотов, ректорът Георги Колев удостои със званието „почетен професор” на Шуменския университет доц. д-р Мария Тихова. В мотивите си проф. Панайотов припомня, че доц. д-р Тихова е един от двамата основатели на центъра, заедно с гл. ас. д-р Пейо Димитров, и е важен фактор в работата му както с идеите си, така и със стойностните си научни изследвания върху езика на старобългарските книжовници от Преславската книжовна школа. На нея принадлежи и последното и най-авторитетно издание на Учителното евангелие от епископ Константин Преславски (Тихова, М. Старобългарското Учително евангелие на Константин Преславски с детайлно описание от Елена Уханова на най–стария препис (ГИМ, Синодален No 262). MLS, Freiburg: Weiher Verlag, 2012.).  Доц. д-р Мария Тихова е била и директор на Научния център, дългогодишен отговорен редактор на научните издания на Центъра и е отдала целия си преподавателски и изследователски живот на Шуменския университет.

  С почетни сребърни значки бяха удостоени изследователите на книжовното наследство на Преславската книжовна школа чл. кор. проф. д.ф.н. Иван Добрев, проф. Пиринка Пенкова-Люейер, проф. д-р Мария Спасова, проф. д-р Уилям Робърт Федер, проф. д.ф.н. Анчо Калоянов, доц. д-р Цветана Янакиева и проф. д.ф.н. Христо Трендафилов.

  Почетен знак на учените връчи и кметът на община Велики Преслав д-р Александър Горчев.

  Утре работата на симпозиума продължава в зала 219 на Корпус 1 на Шуменския университет.

  Публикувано на 12/10/2017