Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Национален форум на синдикат „Висше образование и наука”

  Национален форум на синдикат „Висше образование и наука” (ВОН) към КНСБ ще се проведе на 27 и 28 октомври. Откриването е на 27 октомври, от 14 часа, в зала 309 на Корпус 1 на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.

  На форума ще присъства ръководството на националния синдикат ВОН, както и ръководствата на синдикалните организации на научнообразователните и научноизследователските институции от цялата страна.

  В три работни заседания ще бъдат обсъдени:

  • информация за форума на МОН по доклада на проф. Люк Соте и препоръките от партньорското изследване за финансиране, насочено към 10-12 образователно-научни институции в България;
  • информация за преговорите с МОН и МФ по бюджетната субсидия за издръжка на обучениетов ДВУ;
  • представяне на Открито писмо до държавните институции за социалния диалог, партньорството, колективното трудово договаряне, работните заплати, допълнителните трудови възнаграждения за «доктор» и клас «придобит трудов стаж и професионален опит»;
  • ЗРАСРБ, прием на студенти, КТД, работни заплати, разпределение на средствата по оценката за качество, фонд СБКО, допълнително стимулиране;
  • протестите на КНСБ и Подкрепа.

  На заседанията ще бъдат презентирани и възможностите за образователно сътрудничество с  Китай, както и информация за Астрономическата обсерватория на Шуменския университет като част от Националната пътна карта на научната инфраструктура, нейната социална роля и постижения.

  Участниците във форума ще посетят Астрономическата обсерватория, ще разгледат уникалната колекция от старопечатн и ценни издания на университетската библиотека и ще посетят първата българска столица Плиска.

  На 28 октомври от 11,30 часа в клуба на БТА в Шумен ще се проведе пресконференция за огласяване на решенията на форума.

  Публикувано на 25/10/2017