Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Национална среща на катедрите по български език на висшите училища в България

  На 11 юни 2022 г. в зала „Европа“ на Великотърновския университет на кръгла маса „Българският език в глобализиращия се свят“ се събраха преподаватели от българистичните катедри на петте големи държавни университета в страната – Великотърновския, Пловдивския, Софийския, Шуменския и Югозападния. Събитието се проведе под патронажа на ректора на Великотърновския университет, като домакин беше Катедрата по съвременен български език във Филологическия факултет. Специални гости на срещата бяха г-жа Милена Димитрова от екипа на Вицепрезидента и доц. д-р Росица Колева от МОН.

  Във фокуса на дискусиите бяха причините за недостатъчната грамотност, отражението на глобализацията върху българския език, законодателството за българския език, недостатъците на учебните програми в основното и в средното образование, немарливостта към националния език в публичното пространство.

  Академичните преподаватели по български език в страната изразиха категорична позиция за създаването на национална стратегия за българския език, която да бъде изработена от институциите при активното участие на специалистите българисти.

  Ръководителите на катедрите по български език в петте класически висши училища в България подписаха декларация с ясно формулирани 11 искания. Сред тях са създаването на национален център за координация на дейностите, свързани с националната стратегия за българския език, изискване на езикова компетентност по български език за заемане на позиции в държавната йерархия, задължителен хорариум по български език за преводачите и за учителите от различните училищни степени, създаването на национален индекс на научните издания, свързани с българистиката и българския език и др. От Шуменския университет в това важно събитие активно участие с изказвания в обмена на конструктивни идеи участие взеха проф. д-р Димитър Попов, проф. д-р Велка Попова, доц. д-р Калина Йочева, д-р Стефка Александрова и докторантите Ани Ангелова и Жанета Андреева.

  Публикувано на 14/06/2022