Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Националната студентска научна конференция с участие на ученици „От Атома до Космоса”

  Шестото издание на Националната студентска научна конференция с участие на ученици „От Атома до Космоса” бе открито днес. Тя се провежда ежегодно по време на Епископ-Константиновите дни на Шуменския университет„Епископ Константин Преславски”. Организаторите и участниците бяха приветствани от декана на Факултета по природни науки доц. д-р Петинка Галчева.

  Пленарен доклад на тема „Физика и медицина – все по-близки от всякога” изнесе проф. д-р Николай Узунов.

  Във форума участват с доклади и постери студенти и докторанти от Шуменския университет, ВВМУ „Никола Вапцаров”-Варна, Техническия университет-Габрово, Пловдивския университет, Националната астрономическа обсерватория с планетариум „Николай Коперник”-Варна, ученици от СУ „Сава Доброплодни”-Шумен, Математическа гимназия „Д-р Петър Берон”-Варна, IT гимназия „Екзюпери”-Варна, ПГПЗЕ „Захарий Стоянов”-Сливен, ПГХТБТ „Мария Кюри”-Разград.

  Открита бе и изложба с рисунки от тематичния конкурс. Участниците в конференцията ще определят най-добрата от тях, която ще бъде използвана за корица на сборника от конференцията.

   

  Публикувано на 04/05/2018