Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Националната студентска олимпиада по математика Шумен – 2013

  От 17 до 19 май Шуменският университет ще бъде домакин на Националната студентска олимпиада по математика, организирана от Факултета по математика и информатика.

  Предварителната регистрация на участниците започна на 5 март и ще продължи до 30 април на сайта на събитието:
  http://info.fmi.shu-bg.net/nsom/

  Максималният брой участници от едно висше училище е 3 отбора с по 6 души. Могат да се регистрират и индивидуални участници. В деня на пристигането си в Шумен (17 май), всеки състезател или ръководител заплаща такса правоучастие в размер на 30 лв.


  За контакти и допълнителна информация:
  Факултет по математика и информатика
  • Телефони: 054/830495, вътр.172, GSM 0899 944 572
  • Адрес: гр. Шумен, 9712 ул. “Университетска” № 115
  • E-mail: ksn97@abv.bg
  Публикувано на 03/04/2013