Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Наградите за принос в науката „Питагор“ са с изцяло нов регламент

  През 2021 г. наградите за принос в науката „Питагор“ на Министерството на науката и образованието се организират с изцяло нов регламент. Те ще бъдат връчвани в следните категории:

  1. Голяма награда „Питагор“ за цялостен научен принос;
  2. Голяма награда „Питагор“ за млад учен;
  3. Награда „Питагор“ за научен колектив с успешна експлоатация и трансфер на научните резултати в полза на индустрията и/или обществото;
  4. Награда „Питагор“ за решаване на обществени предизвикателства (конкретната област тази година ще бъде определена от журито и ще бъде обявена допълнително в сайта на МОН);
  5. Награда „Питагор“ за пробив в науката;
  6. Награда „Питагор“ за фирма с най-много инвестиции в научна дейност и развитие.

  Изискванията към желаещите да участват в конкурса са:

  • Наличие на попълнен формуляр за участие;
  • Подадена справка с наукометрични показатели;
  • Подадена справка за участие в международни организации и проекти;
  • Ясно и конкретно формулиран принос за развитие на науката;
  • Доказателства за релевантност към съответната категория.

  Кандидатите представят научните си резултати за период от 3 г. (2018-2020) с изключение на Голямата награда „Питагор“ за цялостен принос, за която кандидатите представят обобщено най-значимите си научни резултати през цялата си кариера.

  Кандидатури за участие в конкурса могат да подават научни или обществени организации, група учени и индивидуални учени. МОН запазва правото си да отправя индивидуални покани за участие към изявени учени, идентифицирани с аналитични данни от платформите, които проследяват наукометричните показатели.

  В процедурата нямат право да участват учени и научни колективи, носители на наградата „Питагор“ в предходни години. Изключение са носителите в категория „Голяма награда „Питагор“ за млад учен“, спечелили наградата преди не по-малко от три години.

  Регламентът за участие в конкурса, както и формулярът за участие, са публикувани на интернет страницата на Министерството на образованието и науката и на портала за наука.

  Крайният срок за подаване на предложенията е 16 април 2021 г.

  Публикувано на 22/03/2021