Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Напусна ни проф. д-р Яни Милчаков

  Днес, на 62-годишна възраст, ни напусна проф. д-р Яни Милчаков – професор по теория на литературата в  Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, доктор по славянска филология на Ягелонския университет в Краков, Полша.

  Проф. д-р Яни Милчаков е учен с доказан принос в областта на теорията на литературата и на българската литературна история.  Научните му интереси са в областта на теорията на стиха, социология на културата и масмедиите, история на цензурата, балканистика, славистика, политология. Преподавал е и в Ягелонския университет, Вилнюския университет, Прешовския университет, Витембергския университет, Загребския университет. Любим преподавател и ярък пример за поколения студенти. Допринесъл много за издигане авторитета на Шуменския университет.

  В обществената памет той остава като изявен и достоен политик, дипломат със значим принос в развитието на двустранните отношения на България с Полша, Словакия, Сърбия и Черна гора. Международен експерт към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа с мисии в Украйна, Сърбия, Косово, Таджикистан и Киргизстан.

  Поклонението ще бъде утре, 4 август, от 12 часа в столичния катедрален храм „Успение Богородично“.

  Публикувано на 03/08/2017