Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Научна конференция „География, регионално развитие и туризъм“

  Научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ ще се проведе в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ на 23 и 24 ноември 2018 г. Форумът е посветен на 120 години от създаването на университетската география в България. Организатор е катедра „География, регионално развитие и туризъм“ към Факултета по природни науки.

  Ще бъдат представени 70 научни доклада в секции по „Природна география“, „Обществена география“, „Регионално развитие и туризъм“ и „Географско образование“. Заявки за участие са подали над 80 учени от България, Македония, Украйна, Албания и Перу. Участниците от България включват учени и докторанти от Института по океанология при БАН, Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН, Националния институт по  метеорология и хидрология при БАН, ЮЗУ „Неофит Рилски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, СУ „Свети Климент Охридски“, Технически университет – Варна, Икономически университет – Варна, Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов, УНИБИТ, ПУ „Паисий Хилендарски“, Висше училище по агробизнес и регионално развитие – Пловдив, Института по лозарство и винарство – Плевен и др.

  В конференцията ще вземат участие преподаватели и ученици от СУ „Христо Ботев“ – Враца, СУ „Иван Момчилов“- Елена, ПГТ „Д-р Васил Берон“ –  В. Търново, СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен, ППМГ „Нанчо Попович“ – Шумен, СУ „Йоан Екзарх Български“ – Шумен, СУ „Панайот Волов“ – Шумен, както и студенти и докторанти в Шуменския университет от специалностите „География и регионална политика“, „Туризъм“, „География и биология“, „История и география“, „Регионално развитие и туризъм“ и др.

  Пленарни доклади ще изнесат проф. д-р Марияна Николова от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН, доц. д-р Никола Димитров от Университета в гр. Щип, Македония и доц. д-р Хуан Естебан Юпанки от Перу.

  На 23 ноември 2018 г. в 14:30 часа във фоайето на третия етаж в Корпус 1 председателят на Българското географско дружество доц. д-р Климент Найденов ще открие изложба по случай 150 години от рождението на акад. Анастас Иширков.

  Публикувано на 19/11/2018