Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Нов доктор хонорис кауза на Шуменския университет

  По инициатива на Факултета по технически науки Академическият съвет на Шуменския университет удостои с почетното звание акад. проф. дтн Иван Попчев.

  Най-високото университетско отличие се присъжда на академик Попчев за изключителните му постижения в областта на теорията на управлението и информатиката, за специалното му отношение към гр. Шумен и развитието на научни кадри в  Шуменския университет.

  Изтъкнатият български учен е член е на седем международни  и чуждестранни научни организации и академии. Автор е на повече от 500 научни труда (в т. ч. над 30 книги) на български, английски, немски и руски езици, отпечатани в международни списания и в издания на конгреси, конференции и симпозиуми. Създадената от акад. Попчев “Теория за поддържане на истинността в изкуствения интелект” е цитирана в Енциклопедията по компютърни науки и технологии на американското издателство “Марсел Декер” и в Енциклопедията по микрокомпютри. По негови учебници учат студенти в американски и руски университети. Носител е на редица международни награди от Япония, САЩ, Австрия, Германия, Полша, бившия СССР.

  Церемонията по удостояването ще се състои на 22 ноември (четвъртък) от 10.30 часа в Аулата на Ректората. С нея ще бъде поставено и началото на традиционната научна конференция на Факултета по математика и информатика и Факултета по технически науки МАТЕХ-2012. Темата на академическото слово на почетния доктор е “Интернет на нещата” и рисковете”.

  Публикувано на 20/11/2012