Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Нови членове на Съюза на учените в Деня на будителите

  Шестима преподаватели в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ са новите членове на Съюза на учените-клон Шумен. Удостоверенията им бяха връчени на тържество по случай Деня на будителите и празника на учените. Цветя и венци на признателност пред паметника-свитък със словата на патрона на Университета бяха поднесени от Ректора проф. д.и.н. Георги Колев и декана на Педагогическия факултет доц. д-р Екатерина Люцканова и от Съюза на учените-клон Шумен.

  Председателят на шуменския клон на Съюза на учените проф. Андрей Андреев връчи удостоверенията на доц. д-р Виолета Кюркчийска, доц. д-р Росица Михайлова, доц. д-р Снежана Добрева, доц. д-р Чавдар Сотиров, д-р Ирина Стоянова и д-р Събин Иванов.

  „Днес е 1 ноември – Дена на народните будители и празник на българските учени. Преди 75 години на 30 октомври 1944 г., деветнадесет учени – ентусиасти от всички политически течения, основават Съюза на научните работници в България. Първоначално дейността е просветителска, но скоро центърът на тежестта на работата в Съюза се измества към научните прояви.

  След 10 ноември 1989 г. СНРБ се преименува в СУБ. За изминалите 30 години на прехода се зародиха много проблеми, които дадоха отражение и на дейността на СУБ. Но през този период основният приоритет на СУБ бяха проблемите, свързани с образованието, науката и културния живот в страната.

  Безспорно се прояви криза и около проблема за мястото на интелигенцията в управлението на държавата и политиката. Бягството на голяма част от интелигенцията от политиката е психологически обосновано от проблемите на прехода. Но интелигенцията като цяло и учените в частност, трябва да потърсят своето балансирано присъствие в обществения живот, управлението и политиката за ново възраждане на нацията и държавата.

  75-годишният юбилей на СУБ честваме с гордост и признание за дейността на съюза в полза на науката и образованието“, каза пред присъстващите проф. Андреев.

  „1 ноември е празник-символ на стремежа ни към свобода, просвещение и духовно израстване. Съкровен празник на преклонение към знанието и хората на духа, които ни водят напред. Светлото дело на будителите в нашата история е нужен пример и днес като морална опора и вяра в бъдещето“, поздрави преподавателите и студентите и Ректорът проф. д.и.н. Георги Колев.

  Академичната общност се включи и в общоградското честване на Деня на народните будители пред паметника на Нанчо Попович в Шумен. Вълнуващи и въздействащи думи за значението и значимостта на делото на будителите поднесе преподавателят в Шуменския университет доц. д-р Константин Константинов.

  Публикувано на 01/11/2019