Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Общинският съвет удостои проф. д.ф.н. Добрин Добрев със званието Почетен гражданин на град Шумен

  На свое заседание на 28 май 2020 г. Общинският съвет в Шумен проведе тайно гласуване, с което подкрепи предложението на Академичния съвет на Шуменския университет Епископ Константин Преславски относно удостояването на проф. д.ф.н. Добрин Начев Добрев със званието Почетен гражданин на град Шумен.

  Проф. Добрин Добрев е роден на 7 февруари 1951 г. в Дряново. Завършва Математическата гимназия в Шумен, а след това Софийския университет Климент Охридски в специалност Българска филология. След дипломирането си за кратко е преподавател в Института за чуждестранни студенти и експерт по литература в отдел Просвета, Шумен. От 1980 г. е преподавател в Шуменския университет. През 2001 г. е избран за професор.

  От 2002 до 2007 г. е ректор на Университета.

  Специализира в Бърно, Прага, Москва и Варшава, а през 1997 – 2000 г. е гост-лектор по български език, литература и култура във Виенския университет.

  През 1984 г. защитава дисертация за присъждане на научната степен доктор по филология, а през 1999 става доктор на филологическите науки с дисертация на тема „Символите в българския символизъм“.

  Изследването му „Теорията за знака в лингвистиката и литературната наука“ (1988) в съавторство с Е. Добрева е първото по рода си в България проследяване на същността и историческото развитие на семиотичния метод във филологическата наука. Сред най- значимите му трудове могат да се посочат Поетика на Йовковия разказ (1989), Справочник на семиотичните термини (1992, в съавторство с Елка Добрева), Справочник на символите в българския символизъм (1996), Символите в творчеството на българските символисти (2000), „Бай Ганьо“ на Алеко Константинов. Контексти на прочита. (2003), Тайните на Томбул джамия. Въведение в практическата семиотика на културата (2010), Изкуството: история на идеите (2014).

  Член на Съюза на учените в България.

  По номинация на Международния биографичен център в Кеймбридж (IBC) през 2008 и 2009 г. проф. Добре заема място в ТОП 100 на водещите преподаватели в света, а през 2009 г. е част от списъка на 2000-те най-изтъкнати интелектуалци на ХХІ век.

  Три пъти (1989, 2001, 2015) е носител на Наградата на Шумен за наука.

  Публикувано на 28/05/2020