Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Обявление за процедура за подбор за преподаватели по български език и литература в чужди висши училища

  Министерството на образованието и науката информира, че е публикувано обявление за процедура за подбор за преподаватели по български език и литература в следните чужди висши училища:

  1. Тракийски университет „Демокрит“, Комотини, Гърция
  2. Ереванския държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Армения

  Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“, линк: Преподаватели (mon.bg).

  Срокът за подаване на документи е 11 юни 2021 г. (петък) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.

  Публикувано на 26/05/2021