Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Обявление за процедура за подбор за преподаватели по български език и литература в чужди висши училища

  Министерството на образованието и науката съобщава, че е публикувано обявление за процедура за подбор за преподаватели по български език и литература в следните чужди висши училища:

  1. Ереванския държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Армения;
  2. Познански университет „Адам Мицкевиц“, Познан, Полша;
  3. Университет „Екс-Марсилия“, Марсилия, Франция;
  4. Запорожки национален университет, Украйна.

             Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“, линк: Преподаватели (mon.bg).

  Срокът за подаване на документи е 16 август 2021 г. (понеделник) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.

  Публикувано на 23/07/2021