Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Официално откриване на академическата 2012/2013 година – 17 септември (понеделник)

  Програма

  11.00 ч., Централен вход на Ректората – Церемония  по приемането на първокурсниците в академическата общност

  11.45 ч., Централно фоайе на Ректората – Официално  посрещане на първокурсниците от Студентски съвет

  13.00 ч. – Срещи  на първокурсниците с деканските ръководства и с преподавателите:

  • Факултет по хуманитарни науки – зала  202, Ректорат
  • Факултет по математика и информатика – зала  316, Ректорат
  • Факултет по природни науки – зала 217, Ректорат
  • Факултет по технически науки – зала  318, Ректорат
  • Педагогически факултет – Актова  зала, Корпус 2

  19.00 ч., Парк Студентски – СТАРТ  парти “The Hard & Heavy Concert – 2012”

  Публикувано на 14/09/2012