Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Осми студентски краеведски четения – 2015

  Осмите студентски краеведски четения се състояха на 2 юни в Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров”. Домакинството на културната институция и на нейните специалисти от отдел „Краезнание” е традиционно, традиционен е и интересът към събитието на Представителството на Европейската комисия в България, което предоставя награди за участниците.

  Четенията се организират от Студентското краеведско дружество с научен ръководител д-р Красимира Колева и председател Веселин Иванов, (магистър Българска филология). Тази година проявата бе посветена на 65-годишнината от рождението на доц. д-р Александър Александров (1950 – 2014), един от основателите на Катедрата по български език и дългогодишен преподавател по съвременен български език и по българска диалектология.

  Слово за колегата, учения и приятеля произнесе проф. д-р Добрина Даскалова, а обзор за изследванията му в областата на диалектологията представи гл. ас. д-р Красимира Колева.

  Докладите и мултимедийните презентации на студентите от втори, трети и четвърти курс Българска филология бяха посветени главно на езика и традиционата култура на населението в Шуменския край и Североизточна България, където съжителстват различни общности.

  В дискусията се включиха членове на Дружеството на краеведите „Георги Джумалиев” – Шумен.

  Младите краеведи получиха грамоти и награди.

  Материалите са на разположение в отдел „Краезнание” на Библиотеката и в диалектния архив на Катедрата по български език.

  Публикувано на 05/06/2015