Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Открит урок „Русия и България – кръстопът на културите“

    В Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ гостуваха преподаватели от Тюменския държавен университет, които демонстрираха на 11 ноември 2019 г. уникален по рода си открит урок.

    Майсторският клас започна с представяне на гр. Тюмен и университета и премина под формата на множество интересни игри. Участници бяха преподаватели от катедрата по руски език и студенти от специалностите Приложна лингвистика, Руска филология с бизнес комуникация, Руска филология и социална работа, Журналистика и Връзки с обществеността. Всички те бяха разделени в 5 отбора с интересни наименования – „Радуга“, „Чертята“, „Очкарики“, „Без команды“ и отборът на преподавателите – „Матрëшка“. Всички мериха сили в знанията си по руски език и литература, руско кино, музика, култура, странознание. Състезанието завърши с награди за всички. А победител стана отбор „Радуга“. Срещата завърши със заявка за бъдещо сътрудничество и приятелски връзки между двата университета.

    Публикувано на 12/11/2019