Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Откриване на нова лаборатория

    На 17 октомври (петък) от 14 часа в зала 310 на Ректората ще бъде открита изцяло обновената лаборатория по електроника и електротехника към Катедрата по експериментална физика и методика на обучението по физика на Факултета по технически науки. Напълно подменени са апаратурата, оборудването и интериорът в работното помещение. Това осигурява нови възможности за провеждане на лабораторните и лекторските занятия на високо академично ниво и провокира интерес към физичните направления.

    Лабораторията е изградена с подкрепата на спонсори – фирмите Енев, Алкомет, Телепол, Био-С – и средства на Факултета, както и със съдействието на административното и стопанско ръководство на Шуменския университет. 

    Публикувано на 16/10/2014